Maahanmuuttajanuori arjen ja koulun rajapinnalla

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Osana Helsingin yliopiston varainhankintakampanjaa, Helsinki Insight: Oppimisympäristöt Monikulttuurinen koulu, (kts. http://www.helsinki.fi/insight/lahjoituskohteet/ huippuhankkeet/oppimisymparistot/monikulttuurinen-opettajankoulutus-ja-koulu.html)

  Olen ideoinut ’Maahanmuuttajanuori arjen ja koulun rajapinnalla’ -hankeen. Hankkeen fokuksessa on maahanmuuttajanuori, joka tasapainoilee arjessaan kodin, koulun ja ympäröivän yhteisön toisinaan ristiriitaistenkin vaatimusten kanssa. Hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajanuoren arkea koulun ja kodin rajapinnalla. Lähestymisnäkökulma avautuu kotitalousopetuksen ja kotitalousluokan kautta. Tutkimusmenetelmän olen kehittänyt osana väitöstutkimustani. Nyt käytän samansuuntaista tutkimusta hieman erilaisessa tutkimuskontekstissa. Kenttätyöskentely toteutetaan ’Mäntymetsän koulussa’, jossa olen käynyt alustavat neuvottelut monikulttuurista luokkaa opettavan kotitalousopettajan kanssa.

  Hankesuunnitelmaa olen esittänyt mm. seuraavissa tilaisuuksissa:

  AD-symposium (12.2.) Opettajankoulutuslaitoksen ainedidaktinen symposium, esitys ’Connections in Immigrant Adolescents’ Transnational Everyday Lives and Home Economics Education’ by Hille Janhonen-Abruquah & Salla Simola.

  Kotitalousopettajan koulutuksen tutkimuksen esittely ( 23.3.) oma esitys ’Maahanmuuttjanuoren perhe & kodin ja koulun rajapinta’.

  KYK-seminaari (10.5.) Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan seminaari Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, oma esitys ‘Something old, something borrowed, something new – Immigrant women and their everyday life’.
  TilaKäynnissä
  Todellinen alku/loppupvm12/02/2010 → …