Maan hiili- ja typpivarastojen toipuminen metsäpalojen jälkeen ja muutokset hiilen kiertonopeudessa. Recovery of soil carbon and nitrogen pools following forest fires and changes in soil carbon turnover (RECANIFIRE).

  • Berninger, Frank (Principal Investigator)
  • Pumpanen, Jukka (Projektinjohtaja)
  • Köster, Kajar (Osallistuja)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maan hiili- ja typpivarastojen kokoa metsäpalojen jälkeen Itä-Lapin boreaalisissa metsissä. Työ jakaantuu kolmeen osaan, joiden tavoitteena on 1) tutkia kuinka paljon metsäpalon jälkeen kertyy maahan ja kasvillisuuteen eri ikäkausina metsäpalon jälkeen, 2) määrittää hiilen ja typen kiertonopeus metsissä palon jälkeisenä aikana ja 3) testata maan orgaanisen aineen hajoamista kuvaavien mallien käyttäytymistä pitkällä aikavälillä
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/12/2012

Tieteenalat

  • 411 Maatalous ja metsätieteet
  • Metsämaatiede
  • Maaperän hiili ja typpivarastot
  • metsäpalo