Vihreän talouden valtavirtaistuminen - luomutuotannon ja kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Vihreän talouden valtavirtaistuminen - Luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen (MainGreen)- tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävään talouteen ja luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pyrkimys kestävän talouden kehittämiseen vaatii tuekseen laajan yhteiskunnallisen hyväksynnän. Kestävän talouden sosiaalisen hyväksynnän rakentumista tarkastellaan tutkimushankkeessa luomutuotannon ja – kulutuksen kautta. Hanke on poikkitieteellinen kokonaisuus ja keskittyy luomutuotantoon ja -kulutukseen liittyviin sosiaaliseen hyväksynnän rakentumisprosesseihin. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi tuottajat, kuluttajat ja joukkoviestintä. Hankkeessa yhdistyvät johtamisen, sosiologian, markkinoinnin ja evoluutiopsykologian tutkimusnäkökulmat avaten uusia näkökulmia kestävän talouden mahdollisuuksiin ja jännitteisiin. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen kesken. Hanke kuuluu Suomen Akatemian Kestävä Talous -ohjelmaan.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201231/08/2016