Manglin-Food

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

MANGLIN-hankkeessa (Gluteeni-intoleranssi: uusia näkymiä esiintyvyyteen, immunogenetiikkaan, elintarvikkeiden prosessointiin ja turvallisuuteen) konsortion johtajana on Professori Markku Mäki, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos (Coeliac Disease Study Group)

Hankkeen muut johtajat ovat professori Juha Kere, Helsingin yliopisto, Biomedicum professori Pekka Männistö, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta (www.helsinki.fi/farmasia) ja professori Hannu Salovaara, Helsingin yliopisto, Elintarviketeknologian laitos

Meidän osuutemme hankkeessa rahoitetaan pääosin Tekesin taholta. Hankkeeseen osallistuu myös viisi yritystä.

Meidän osuutemme tähtää kehittämään prosesseja, joissa vehnän, ohran ja rukiin sisältämät haitalliset ainesosat voidaan eliminoida elintarvikkeiden valmistuksen aikana, jolloin lopputuloksena on monipuolisempi ja turvallisempi ravinto. Lisäksi tutkimme yhdessä muiden kanssa, edistävätkö keliaakikoillekin soveltuvan kauran liukoinen kuitu ja sen sisältämät muut ainesosat suolen limakalvon hyvinvointia. Edellä mainittu elintarvikeprosessointi sekä kauratuotteet yhdessä laajentaisivat huomattavasti keliaakikoille soveltuvaa nykyään varsin niukkaa elintarvikevalikoimaa. Kehitämme myös analyysimenetelmiä, joiden avulla gluteenikontaminaatiot voidaan helposti määrittää elintarvikkeista ja näin ollen valvoa paremmin ravinnon turvallisuutta keliaakikoiden kannalta.

Konsortion tutkimuksen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä ravinnon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille, ylläpitää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan uuden kliinisen tutkimuksen, immunogenetiikan, solubiologian, viljateknologian ja farmakologian yhdistävän poikkitieteellisen yhteistyöverkoston avulla.

Linkki Suomen Akatemian MANGLIN-sivulle.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200730/06/2011

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • keliakia, gluteeni-intoleranssi, prolamiini, ruis
  • 415 Muut maataloustieteet
  • Elintarviketieteet
  • Ruokaintoleranssit
  • Keliakia
  • Gluteeniton