Media2: Tulevaisuuden mediapeli

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Media2 tutkii, miten mediayritysten maine vaikuttaa mediasisältöjen kulutuspäätöksiin. Taustaoletuksena on, että emotionaalisilla kokemuksilla ja niiden tuottamilla reaktioilla on merkittävä vaikutus yleisöjen mediakulutukseen. Hanke selvittää mediatalon maineen merkitystä digitaalisessa uutisympäristössä, jossa mediasisältöjä käytetään yhä enemmän erilaisten aggregaattipalveluiden ja uutisia välittävien palvelujen kautta.

Tutkimme ja vertailemme mediayritysten (esim. Sanoma, Alma Media) ja niiden mediabrändien (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti) lisäksi myös uusien mediasisältöjä tuottavien ja välittävien yritysten (esim. Google, Ampparit) maineen vaikutusmekanismeja. Tutkimuksessa sovelletaan ja yhdistetään viestintätutkimuksen ja psykofysiologisen tutkimuksen menetelmiä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/12/2012