Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi yksilö-. koulu- ja kuntatasolla.

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Tämän koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen varmistamiseen tähtäävän hankkeen päätavoitteena on selvittää, mitkä yksilö-, koulu- ja kuntatason tekijät ennustavat nuoren menestyksekästä etenemistä ja hyvinvointia yläkoulussa, onnistunutta sijoittumista toisen asteen opintoihin ja opintojen sujuvaa jatkumista kohti aikuisuutta. Nyt haettavan rahoituksen avulla tutkitaan metropolialueen nuorten osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehitystä yläluokkien aikana, heidän hakeutumistaan toisen asteen koulutukseen ja koulutuksessa jatkamistaan ja opinnoissaan etenemistä ensimmäisen opintovuoden aikana. Tarkempina tutkimuskohteina ovat oppimaan oppiminen (osaaminen ja oppimisasenteet) ja hyvinvointi (terveys, vahvuudet ja vaikeudet, sosiaaliset suhteet, terveystottumukset), niiden keskinäinen vuorovaikutus ja niiden yhteys onnistuneesti eteneviin opintoihin läpi yläkoulun ja toisen asteen opintoihin siirtymisen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään oppilaisiin, joiden koulupolku katkeaa peruskoulun päättyessä tai heti toisen asteen opintojen alettua.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm12/12/201431/01/2017

  Rahoitus

  • VALTIONEUVOSTON KANSLIA: 217,00 €