Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä

  • Rekola, Mika (Vastuullinen tutkija)
  • Lindblom, Sari (Osallistuja)
  • Matero, Jukka (Osallistuja)
  • Xia, Belle Selene (Osallistuja)
  • Kilpeläinen, Riitta (Osallistuja)
  • Lautanen, Eila (Osallistuja)

Kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida metsäalan korkeakoulututkimuksen oppimistuloksia ja niiden yhteyttä taloudelliseen tuottavuuteen. Tutkimustuloksia sovelletaan metsäopetuksen tulosten seurantaan ja suunnitteluun. Tulosten perusteella voidaan luoda mittaristot eri opintosuuntien sisään tulleelle opiskelija-ainekselle, oppimistuloksille ja valmistuneiden menestymiselle työelämässä.

Tutkimuskysymykset:
1. Miten eri opinto-ohjelmien ja pääaineiden oppimistulokset eroavat ja miten ne edelleen vaikuttavat taloudelliseen tuottavuuteen?
2. Mikä on opiskelun aikaisen työkokemuksen vaikutus taloudelliseen tuottavuuteen?
3. Mikä osuus opintonsa päättäneistä työskentelee koulutusta vastaamattomalla alalla?
4. Onko koulutuksen ja työn vastaavuudella vaikutusta taloudelliseen tehokkuuteen?
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2010 → …

Tieteenalat

  • 411 Maatalous ja metsätieteet
  • 516 Kasvatustieteet
  • korkeakoulututkimus
  • yliopistopedagogiikka