MIDCRUST - Three dimensional evolution of the middle crust in Central Fennoscandia

  • Korja, Annakaisa (Principal Investigator)
  • Rämö, Tapani (Projektinjohtaja)
  • Hölttä, Pentti (Projektinjohtaja)
  • Korja, Toivo (Projektinjohtaja)
  • Kärki, Aulis (Projektinjohtaja)
  • Eklund, Olav (Projektinjohtaja)
  • Nikkilä, Kaisa (Osallistuja)
  • Kurhila, Matti (Osallistuja)
  • Chopin, Francis (Projektinjohtaja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

kivilajeihin ja rakenteisiin ovat erilaisia eri syvyyksillä. Koska aikoinaan Svekofenninen kallioperä muodostui isomman vuoriston sisäosissa sen rakenteet vastannevat nykyisten sisäosien kuten Tiibetin ylängön rakenteita. Projektissa tutkitaan mantereellisen keski- ja yläkuoren rakenteellista, metamorfista ja magmaattista kehitystä orogenian leviämisen aikana sekä selvitetään, kuinka suuri osa nykyisen kallioperän geofysikaalisista rakenteista muodostui leviämisvaiheessa.

Projekti on suomalaisten geotieteen laitosten poikkitieteellinen yhteishanke, jossa eri menetelmillä pyritään etsimään selitystä kuoren nykyisen kolmiulotteisen rakenteen muodostumiselle. Projektissa käytetään monia eri menetelmiä alkaen geofysikaalisista mittauksista, rakennegeologian tutkimusten kautta isotooppigeologisiin mittauksiin. Projektissa rakennetaan kolmiulotteinen maankuoren rakennemalli käyttämällä sekä vanhoja olemassa olevia aineistoja
että uusia projektissa kerättyjä aineistoja avainalueilta.

Projektilla on kolme avainaluetta: Pohjanmaan liuskevyöhyke ja Vaasan migmatiittialue, Keski-Suomen granitoidikompleksin alue sekä Raahe-Laatokka vyöhykkeen transformisiirrosalue. Pohjanmaalla tutkitaan keskikuoren ylösnousumekanismeja, core complex rakenteiden muodostumista sekä keskikuoren virtaussuuntia ja -mekanismeja. Keski-Suomessa tutkitaan vuoriston ylänkövaiheen muodostumista. Siellä voidaan selvittää, miten yläkuori on liikkunut leviämisen aikana sekä miten keskikuoren materiaali on päässyt yläkuoreen. Lisäksi tutkitaan kohtisuoraan puristussuuntaa vasten syntyviä leviämisrakenteita. Raahe-Laatokka vyöhykkeellä tutkitaan transformisiirrosten käyttäytymistä keskikuoren olosuhteissa sekä siirrosten ja virtausrakenteiden keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi tutkitaan, miten sivuttaissiirrokset osallistuvat orogenian sivuttaiseen leviämiseen.

Projektissa koulutetaan yksi väitöskirjatyöntekijä sekä annetaan lyhytkestoista erikoistumiskoulutusta neljälle tutkijatohtorille isossa poikkitieteellisessä hankkeessa. Väitöskirjatyöntekijä vertailee kerroksellisen kuoren analogiakokeiden tuloksia maastossa havaittuihin rakenteisiin, yksi tutkijatohtori keskittyy tutkimaan Pohjanmaan metamorfisen core-compleksin metamorfis-rakenteellista kehitystä, toinen keskittyy selvittämään osittaissulan muodostusta keskikuoressa, kolmas keskittyy hiertovyöhykkeiden rakenteellis-metamorfiseen
kehitykseen ja neljäs hiertovyöhykkeiden ja liikuntapintojen sähkömagneettisiin ominaisuuksiin.
AkronyymiMIDCRUST
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/12/2014

Tieteenalat

  • 117 Maantiede ja ympäristötieteet