Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksessa selvitetään metsätaloustoimenpiteiden (hakkuut, ojitukset) vesistöille aiheuttaman kuormituksen rahamääräinen arvo. Selvityksessä huomioidaan vaikutukset monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Arvottamisen jälkeen metsätalouden kokonaisvaikutus niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti saadaan nykyistä näkyvämmiksi, minkä vuoksi käytännön toimijat joutuvat jatkossa yhä enemmän pohtimaan oman toimintansa suhdetta ja vaikutuksia vesistöihin ja niiden tarjoamiin ekosysteemipalveluihin.
Lyhennetty nimiVESIMASSI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/06/202131/12/2024

Rahoitus

  • Maj ja Tor Nesslingin Säätiö: 39 100,00 €