MONNI - Monikulttuurisempi koulu

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa kouluille sopiva menetelmä
(ns. interventiomalli), jolla voidaan vaikuttaa nuorten etnisiin
asenteisiin. Tutkimushanke on osa laajempaa MONNI
Monikulttuurisempi koulu -hanketta, joka toteutetaan Helsingin
yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen sekä Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenian Kotkan, Lahden, Kouvolan ja Helsingin
toimipisteen kanssa yhteistyönä.

Sosiaalipsykologian oppiaine vastaa hankkeessa interventiomallin
kehittämisestä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yläkouluikäisten
etnisten asenteiden myönteiseen kehittymiseen. Kehitettävän
intervention juuret ovat 1990-luvlla sosiaalipsykologian laitoksella
professori Karmela Liebkindin johdolla toteutetussa
interventiotutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa pystyttiin muuttamaan
nuorten yläkoululaisten etnisiä asenteita menestyksellisesti
myönteisemmiksi (ks. Liebkind & McAlister, 1999). MONNI -
Monikulttuurisempi koulu -hankkeen puitteissa jatketaan tämän
intervention kehittämistä ja luodaan siitä koulujen käyttöön sopiva
työväline.

Interventio perustuu välillisen kontaktin teoriaan, jonka mukaan
tieto oman sisäryhmän jäsenen ystävyyssuhteesta toisen ulkoryhmän
jäsenen kanssa muuttaa asenteita myönteisemmäksi ulkoryhmän jäsentä
kohtaan. Interventiossa oppilaille esitetään kirjallisia tarinoita
eri etnisten ryhmien edustajien välisistä ystävyyssuhteista ja heitä
rohkaistaan jakamaan omia myönteisiä ryhmienvälisen vuorovaikutuksen
kokemuksiaan toistensa kanssa.

Tutkimuksen interventio-osuus toteutetaan kahdessa Lahden yläkoulussa
keväällä 2010 ja useassa helsinkiläisessä yläkoulussa syksyllä 2010
ja keväällä 2011. Siinä käytetään kenttäkokeellista tutkimusasetelmaa
ja intervention vaikuttavuus arvioidaan kvantitatiivisin menetelmin.
Intervention kohderyhminä ovat sekä enemmistö- että vähemmistönuoret.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/200930/06/2013

Rahoitus

 • Unknown funder: 175 518,00 €

Tieteenalat

 • 514 Sosiaalitieteet
 • Sosiaalipsykologia
 • 515 Psykologia
 • Sosiaalipsykologia
 • 16th Etmu Conference

  Viivi Mäkinen (Puhuja: esitelmän pitäjä), Tuuli Anna Renvik (Mähönen) (Puhuja: esitelmän pitäjä), Barbara Lasticova (Puhuja: esitelmän pitäjä), Loris Vezzali (Puhuja: esitelmän pitäjä), Inga Jasinskaja-Lahti (Puhuja: esitelmän pitäjä) & Karmela Liebkind (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  14 marrask. 2019

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen