Motivation Makes the Move!

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelmaan kuuluva Motivation Makes the Move! (MoMaMo!) -tutkimus tähtää liikunnallisesti passiivisen elämäntavan, ylipainon ja lihavuuden sekä näiden terveydellisten haittojen vähentämiseen. Tavoitteemme on kehittää ja validoida yksilöllisiä IT- ja mHealth-avusteisia toimintatapoja, jotka edistävät käyttäytymisen muutosta ja parhaita käytäntöjä henkilöiden sitouttamiseen huolehtimaan omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja sairauksien ehkäisystä. Terveysteknologian ja älypuhelinten applikaatioiden avulla pyritään kehittämään yksilölliset lähtökohdat ja kehittymisen huomioivia malleja terveydenhuollon tarpeisiin. Monitieteisellä tutkimuksella pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä henkilöiden terveyskäyttäytymisestä ja siihen vaikuttamisesta.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ylipainoiset miehet ja naiset, joilla elämäntapojensa vuoksi on kohonnut riski sulkea itsensä pysyvästi liikunnallisen elämäntavan ulkopuolella, ja joilla tämän vuoksi on kohonnut riski sairastua useisiin kansansairauksiin (mm. kohonnut verenpaine, sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabetes, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet). Vaikka ratkaisu elämäntapojen aiheuttamien sairauksien lisääntymiseen kuulostaa helpolta – liikutaan enemmän ja syödään terveellisemmin – on tämän ohjeen noudattaminen monille hyvin vaikeaa. Huolimatta lisääntyvästä tietoisuudesta elämäntapojen ja sairastumisriskin välisestä riippuvuudesta, ylipainoiset ja lihavat henkilöt keskeyttävät helposti elämäntapainterventionsa ja tietoa toimivista malleista aikuisilla on hyvin vähän. Henkilökohtaisesti kohdistetuille toimintatavoille on suuri tarve, sillä huolimatta suurista panostuksista, on joukkoviestinnän vaikutus liikkumattomuuden vähentämiseen jäänyt hyvin vaatimattomaksi.
Tällä tutkimuksella pyritään ymmärtämään entistä paremmin liikkumattomuuden syitä sekä etsimään toimivia keinoja käyttäytymismuutoksen edistämiseen saavutettavissa olevilla, toimivilla ja innostavilla keinoilla. Lisäksi tulosten soveltamisella tavoitellaan liikkumattomuuden aiheuttaman väestön terveydellisen polarisaation vähentämistä. Tutkimuksen monitieteisyys tarjoaa asiantuntemusta useilta aloilta sekä pyrkii johtopäätöksissään ja ratkaisuissaan yhteiskuntaan jalkautettavissa oleviin malleihin.
AkronyymiMoMaMo!
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201531/12/2018