Liikkuva tieto: kulttuurisen tiedon muuttuvat ruumiillistumat senegalilaisissa sabar-esityksissä

Kuvaus yleisölle

Tutkimushankkeessa selvitetään senegalilaisen sabar-perinteen esitystilanteita analysoimalla, miten kulttuurista tietoa ruumiillistetaan tanssin ja musiikin keinoin. Tavoitteena on jäljittää ruumiillistamisen prosesseja tulkitsemalla sabar-esityksiä tilanteina, joissa sosiaalisia rooleja ja suhteita sekä kulttuurisia arvoja rakennetaan performatiivisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää tanssin ja musiikin keskinäisen suhteen analysoimiseen tarvittavaa metodologiaa yhteistyössä kollegoiden kanssa. Tutkimus tukeutuu etnografisiin menetelmiin sekä etnomusikologian ja tanssiantropologian tutkimusperinteisiin. Aineistojen tulkitsemisessa sovelletaan teorioita esityksistä, performatiivisuudesta ja ruumiillistamisesta. Hanke täydentää aiempaa tutkimusta länsiafrikkalaisista taiteista ja kulttuureista ja edistää verrattain uuden koreomusikologian tutkimusalan kehittymistä. Lisäksi se osallistuu akateemisiin keskusteluihin eleistä ja sanattomasta viestinnästä.
LyhytotsikkoLiikkuva tieto
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022

Tieteenalat

  • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet