MULTIMODALITY AND TRANSLATION MULTIMODALITET OCH ÖVERSÄTTNING – MULTIMODAALISUUS JA KÄÄNTÄMINEN

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

”Multimodaalisuus ja kääntäminen” -projektissa tutkitaan audiovisuaalisia, eri modaliteetteja sisältäviä multimediaalisia genrejä, kuten tv-, elokuva- ja filmikääntämistä ja dubbausta, tulkkausta ja laulutekstien kääntämistä. Kääntämistä prosessina ja käännöksiä tuon prosessin tuotoksina tarkastellaan funktionaaliselta kannalta kulloisenkin semioottisen tilan eri kommunikaatiomoodeihin keskittyen. Teoreettisena viitekehyksenä on kulttuurisemiotiikka ja metodisena lähtökohtana intersemioottinen kääntäminen. Multimediaalisten genrejen osalta tavoitteena on tuottaa genrekuvauksia ja näin kehittää uusia, semiotiikan tieteidenväliseen teoriaan nojaavia teoreettisia ja metodologisia tarkastelutapoja. Projektin tuloksia voi hyödyntää teoreettisesti ja metodologisesti esimerkiksi yliopistojen kääntäjänkoulutusta kehitettäessä parantamaan opiskelijoiden kykyä tulkita semioosin eri muotoja. Projektilla on vuosittain Imatralla kansainvälinen kääntämisen symposiumi kansainvälisen semiotiikkainstituutin järjestämän semiotiikan kesäkoulun yhteydessä. Seuraava, 7. symposiumi SemTra2011 järjestetään kesällä 2011. Projektissa toimii suomalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita, jotka ottavat osaa semiotiikan alan kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Vastuuhenkilö: Pirjo Kukkonen, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, pirjo.kukkonen@helsinki.fi
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm12/12/2000 → …