Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimushankkeen lähtökohta on tutkimukselliseen näyttöön perustuva käsitys ihmisten väliseen vuorovaikutukseen erottamattomasti kuuluvasta affektiivisuudesta, joka määrittää niin kielellistä kuin toiminnallista vuorovaikutusta. Hankkeessa tutkitaan erilaisista lähtökohdista
tulevien ihmisten dialogia ja vuorovaikutusta tarkastelemalla heidän vuorovaikutuksessaan viriäviä affektiivisia prosesseja, kuten affektiivista synkroniaa, empatiaa sekä muita jaettuja tunteita, joille yhteenkuuluvuuden sekä yhteisen ryhmäidentifikaation kokemukset rakentuvat. Tutkimuksen aineisto kerätään kahdesta kaikille Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Sukupolvien korttelin asukkaille tarjottavasta harrasteryhmästä, lukupiiristä ja tanssiryhmästä, joita seurataan tallentaen videomateriaalia vuorovaikutuksesta ryhmien kaikissa tapaamisissa. Lisäksi samoja henkilöitä värvätään kokeelliseen tutkimukseen vuorovaikutuksellisesta empatiasta. Tutkimuksen aineisto on ainutlaatuinen osallistujien poikkeuksellisen keskinäisen erilaisuuden ansiosta. Tutkimusmateriaalia analysoidaan sosiologisen keskusteluanalyysin,
kirjallisuustieteen, taiteentutkimuksen, sekä kokeellisin metodein, ja niiden tulokset integroidaan filosofiseen tutkimuksen erilaisten jaettujen tunteiden eroista niiden kyvyssä tuottaa ja ylläpitää yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Hanke edistää monitieteistä empatiatutkimusta, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää kansallisesti ja kansainvälisesti kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201831/12/2020

Tieteenalat

  • 5141 Sosiologia
  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
  • 611 Filosofia
  • 515 Psykologia
  • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet