Negotiating Buddhism in Finnish-Thai homes. Family, migration and religion

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Ulkomaan kansalaisen kanssa avioituneiden suomalaismiesten puoliso on viime vuosina ollut useimmiten thaimaalaistaustainen. Tutkimusprojektissa selvitetään thaibuddhalaisuuden roolia ja merkitystä suomalaisthaimaalaisissa kodeissa. Vaikka uskonnon merkitys maahanmuutossa on tunnustettu, uskonnon merkitys ja rooli monikulttuurisissa perheissä lännessä eivät ole olleet akateemisen kiinnostuksen kohteina. Uskonto vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi perheen taloudellisiin valintoihin ja kulutukseen, työnjakoon ja lasten kasvatukseen. Se aiheuttaa myös kiistoja ja valtataisteluja. Tutkimuksen aineisto kerätään kotietnografian menetelmin, joilla tarkoitetaan tiedonkeruuta suomalaisthaimaalaisten perheiden kodeissa Suomessa. Lisäksi haastatellaan perheenjäseniä. Tieteellisen merkityksen lisäksi tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää laajemmassa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa ja yksilötason ratkaisuissa (esim. maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä).
AkronyymiNeBu
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027