Pohjoismaisen tutkimuksen rooli siirtymässä kohti kestävämpää ruokataloutta

Projekti: Muu rahoittaja

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen Pohjoismaisen tutkimuksen rooli siirtymässä kohti kestävämpää ruokataloutta (The role of Nordic research in transition to sustainable agro-marine food systems) päätavoitteena on luoda kahdeksan kumppanuusyliopiston ja muiden yhteistyötoimijoiden välinen monitieteinen verkosto, jonka kautta Pohjoismaat pääsevät jakamaan osaamistaan yhteisten tapaamisten sekä kolmen avoimen webinaarin kautta.

Projektissa tunnistetaan pohjoismaisten kansallisen sekä alueellisen tason elintarvike-ekosysteemin erityispiirteet sekä pyritään edistämään tähän liittyvää tutkimusyhteistyötä hankekumppaneiden sekä ulkopuolisten sidosryhmien (julkiset/yksityiset laitokset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, nuorisoliikkeet) välillä tukien samalla tutkimustulosten käytännön soveltamismahdollisuuksia.

Hankkeen myötä syntyvät kestävän pohjoismaisen ruoan toimintaohjeet sekä ”Nordic Countries 4 Sustainable Food Systems” -verkosto edesauttavat pohjoismaisen maatalous- ja meriviljelyjärjestelmiin liittyvän tutkimustiedon jakamista eri toimijoiden välillä. Verkoston avulla pystytään samalla tukemaan uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työtä ja luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia edistäen samalla uusien käytäntöjen ja projektien syntymistä.

Verkostoon kuuluvat Helsingin yliopisto, Oslo Metropolitan University, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto, Grönlannin yliopisto, Århusin yliopisto, Islannin maataloustieteellinen yliopisto, Islannin yliopisto ja Färsaarten yliopisto. Yliopistojen välisen yhteistyön lisäksi verkosto tukee kaikkien kestävien ruokajärjestelmien parissa työskentelevien tahojen yhteistyön toteutumista niin pohjoismaissa kuin sen ulkopuolella.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/202231/07/2024

Rahoitus

  • Sveriges Lantbruksuniversitet Fakturamottagning: 6 820,00 €