Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT)

  • Faehnle, Maija (Projektinjohtaja)
  • Koskela, Iida-Maria (Vastuullinen tutkija)
  • Rekola, Aino (Vastuullinen tutkija)
  • Paloniemi, Riikka (Vastuullinen tutkija)
  • Pitkänen, Kati (Vastuullinen tutkija)
  • Furman, Eeva (Vastuullinen tutkija)
  • Cantell, Hannele (Osallistuja)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)Suomen Akatemian rahoittama URGENT-projekti (9/2019-8/2023) saattaa yhteen kaupunki- ja maakuntatason suunnittelun sekä perus- ja lukiokoulutuksen. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen kasvatusta uudistamalla tukea nuorten osallisuutta sekä yhteiskunnan ja demokratian kehittymistä kohti kestävyyttä.

Rakennamme ensin teoriaperustan sen tarkastelulle, miten sukupolvia yhteen tuova ja toimintaan keskittyvä kestävän kehityksen kasvatus voi kannustaa kestävyyttä edistävää toimintaa. Tarkastelemme, miten tällaisen kestävyyskasvatuksen hankkeita on tähän mennessä arvioitu.

Seuraavaksi tutkimme suunnitteluprosesseja oppimisen, osallisuuden ja kestävyyden edistämisen kannalta. Etsimme tapoja ylittää tiedolliset ja institutionaaliset esteet nuorten osallistumisessa suunnitteluun ja sukupolvien väliseen, toimintakeskeiseen kasvatukseen. Tutkimme, millaisia oppimismahdollisuuksia suunnittelun prosessit voivat tarjota koululaisille, opettajille, kaupunkien ja alueiden suunnittelijoille sekä mukana oleville tutkijoille, kun prosessit toteutetaan eri toimijoiden välisenä vuoropuheluna. Selvitämme, miten heitä voidaan tukea kestävyyden edistämisessä tarvittavien valmiuksien ja toimijuuksien kehittämisessä.

Kolmanneksi kehitämme tapoja arvioida kestävän kehityksen oppimista ja sen tuloksia. Kysymme, miten oppilaat, opettajat ja suunnittelijat kokevat toteuttamansa yhteisluomisen prosessin, yhteisen oppimisen ja vaikutukset kestävyyden edistymiseen. Muodostamme tapoja arvioida yksilöiden refleksiivisyyttä, valtaistumista ja toimijuuksia. Lopulta selvitämme, onko URGENT saanut aikaan pysyviä muutoksia yksilöiden ajattelussa ja toiminnassa sekä instituutioiden tasolla.

URGENT perustuu osallistavaan toimintatutkimukseen. Tutkimustulosten laatua, käytettävyyttä ja skaalautuvuutta varmistamassa on alueellisesti ja kansallisesti vaikutusvaltaisten toimijoiden kehittäjäyhteisö, URGENT Hub. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimuskumppaniemme kanssa.
Lyhennetty nimiURGENT
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/10/2023