Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Helsingin yliopisto on mukana yliopistojen verkostohankkeessa, jonka tavoitteena on perustaa valtakunnallinen varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien opetusharjoittelun ohjausosaamisen verkosto. Verkostoon kuuluu kuusi varhaiskasvatuksen opettajia kouluttavaa yliopistoa (HU, UEF, JYU, OULU, TAY & UTU). Hanke on OKM:n rahoittama ja hankekokonaisuudesta päävastuussa on Turun yliopisto.Verkostohankkeen kokonaisuudesta vastaa Turun yliopisto ja hanke on OKM:n rahoittama.Verkostohankkeen kokonaisuudesta vastaa Turun yliopisto ja hanke on OKM:n rahoittama.Verkostohankkeen kokonaisuudesta vastaa Turun yliopisto ja hanke on OKM:n rahoittama.
Verkostossa kehitetään uusia tutkimusperustaisia relationaalisen asiantuntijuuden ohjausosaamisen malleja ja koulutusmateriaaleja. Verkosto toteuttaa ohjausosaamiseen liittyvää koulutusta, jakaa parhaita käytänteitä, kehittää yhteistä ohjausosaamisen koulutusmateriaalia ja pitää yhteyttä harjoittelupäiväkotien ohjaaviin opettajiin ja työyhteisöihin. Verkostotoiminnassa tutkimusperustaisesti kehitetty koulutusmateriaali sekä artikkelit ovat kaikille opettajankoulutusyksiköille ja harjoittelupäiväkodeille avoimesti jaossa verkoston digitaalisella oppimisalustalla.

Helsingin yliopisto tuottaa osahankkeessaan tutkimusperustaista ohjausosaamisen materiaalia erityisesti ohjausosaamisen ja ohjauskulttuurin johtamiseen sekä ohjausosaamisen kehittämiseen. Helsingin yliopiston osahanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen ja kehittämispäiväkotien kanssa. Helsingin yliopiston osahankkeen johtajana toimii Elina Fonsén.


Lyhennetty nimiOHOSKE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/202131/12/2022

Rahoitus

  • OKM: 495 000,00 €
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö Marjo Merivirta-Helle: 74 992,00 €

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet