Apeus arkistoäänitteellä. Äänellä itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa.

Projekti: Tutkimusprojekti

Hakutulokset