Omahoitosuunnitelma2100

 • Kortejärvi, Hanna-Sisko (Projektinjohtaja)
 • Laaksonen, Raisa (Osallistuja)
 • Kari, Heini (Osallistuja)
 • Yliperttula, Marjo (Osallistuja)
 • Kajamaa, Anu (Osallistuja)
 • Ronkainen, Jukka (Osallistuja)
 • Vuollo, Paula (Osallistuja)
 • Kilpijärvi, Timo (Projektinjohtaja)
 • Salmela, Arja (Osallistuja)
 • Rahko, Virpi (Osallistuja)
 • Makkonen, Niina (Osallistuja)
 • Vähälassi, Liisa (Osallistuja)
 • Kunnamo, Ilkka (Osallistuja)

Projekti: Muu projekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Omahoitosuunnitelma 2100 (OMA21)-hanke on lääkehoidon arvioinnin
ja terveys-ja hoitosuunnitelman kontrolloitu ja satunnaistettu
vaikuttavuustutkimus kotona asuville 75 vuotta täyttäneille monilääkityille torniolaisille potilaille. Hankkeen tavoitteena on luoda moniammatillinen palvelumalli,
jossa farmaseutti tai proviisori ja terveyskeskuksen lääkäri
ja sairaanhoitajat tekevät yhteistyössä potilaan kanssa omahoitosuunnitelman, joka
sisältää terveys- ja hoitosuunnitelman ja lääkehoidon kokonaisarviointiin
(LHKA) perustuvan lääkehoitosuunnitelman. Omahoitosuunnitelman
tavoitteena on, että potilasta eri tahoilla hoitavilla terveydenhuollon
ammattilaisilla ja potilaalla on sama kokonaiskuva lääkkeistä, sairauksien hoidosta ja
terveyden edistämisestä sekä näihin liittyvistä yksilöllisesti sovituista
tavoitteista ja seurannasta. Näin kaikki potilaan ja terveydenhuollon
ammattilaisen kohtaamistilanteet perustuvat ajan tasalla olevaan
kokonaiskuvaan, jolloin potilasta voidaan tukea ja kannustaa ottamaan
enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan sekä lääkkeellisin että lääkkeettömin
keinoin. Kontrolloitua interventiotutkimusta, jossa lääkehoidon
arviointi yhdistetään omahoitosuunnitelmaan, ei ole aikaisemmin
tehty.

Tutkimukseen rekrytoidaan 300 torniolaista, 75 vuotta täyttänyttä,
monilääkittyä koti- tai avohoidon potilasta. Omahoitosuunnitelman vaikuttavuutta seurataan kolmen vuoden ajan. Primaarimittareina kolmivuotisessa OMA21 -hankkeessa ovat yhteiskunnalle ja potilaalle aiheutuvat terveydenhuoltomenot ja potilaan lääkitykseen liittyvien ongelmien määrä. Sekundaarimittareina ovat
potilaan toimintakyky ja elämänlaatu.

Tutkimuksen avulla saadaan uutta näyttöä farmasian ja hoitoalan
ammattilaisten osaamisen vaikuttavuudesta sekä uusia moniammatillisia
toimintamalleja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön.
Tavoitteena on, että OMA21-hankkeessa kehitettävä ja tutkittava
palvelumalli voisi olla sellaisenaan siirrettävissä mihin tahansa
Suomessa tai ulkomailla toimivaan terveyskeskukseen.

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan,
Tornion terveyskeskuksen, Alatornion apteekin välisenä yhteistyönä. Hankken rahoittajina ovat Vappu ja Oskari Yli-Perttula säätiö, Helsingin yliopisto ja Tornion kaupunki.
Lyhennetty nimiOMA21
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201420/05/2022

Tieteenalat

 • 317 Farmasia
 • lääkehoidon arviointi, terveys-ja hoitosuunnitelma, omahoito, monilääkitys, hoitoon sitoutuminen, elämäntapamuutos