Oppilaiden ja opettajien matemaattisen ymmärtämisen ja toiminnan kehittämisestä työskenneltäessä avoimien ongelmien parissa

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Ennen kokeilun aloittamista kartoitetaan kyselylomakkeilla kolmasluokkalaisten oppilaiden matemaattisia uskomuksia, sekä heidän tietonsa ja taitonsa lukukäsitteestä. Varsinainen tutkimusaineisto muodostuu koeryhmässä (noin 8–10 luokkaa) ja samoin perustein kootussa kontrolliryhmässä kerätystä aineistosta. Tutkimuksessa seurataan oppilaita kolme vuotta eli 3. vuosiluokalta 5. vuosiluokalle. Myös kontrolliryhmä testataan 5. kouluvuoden keväällä.
  Keskimäärin kerran kuukaudessa käsitellään koeryhmien tunneilla ongelmanratkaisutehtävää, joka on projektiryhmän (tutkijaryhmä ja koeryhmien opettajat) valitsema. Sen sijaan kontrolliryhmässä opettajat käyttävät perinteisiä menetelmiä. Oppitunti videoidaan. Tutkimme ongelmaratkaisutehtävien vaikutusta matematiikan oppimiseen ymmärtämisen näkökulmasta tavanomaisen matematiikan opetuksen lisänä. Koeryhmää seurataan tiiviisti mm. ryhmän neljää oppilasta haastattelemalla. Aineisto koostuu oppilaiden haastatteluista, tuntihavainnoinnista, ääneen-ajattelu-protokollista, keskusteluista videonauhojen pohjalta ja miellekartoista.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/08/201031/12/2013

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Matematiikanopetus