Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Opettajankoulutuksen valtakunnallinen kehittämishankekokonaisuus (II). Jyväskylän yliopisto on hankkeen vastuu yliopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin-, Itä-Suomen- ja Turun yliopistojen kanssa. Professori Marja-Kristiina Lerkkanen on hankkeen vastuullinen johtaja. Tapio Toivanen toimi Helsingin yliopiston hankevastaava.

Yleistajuinen kuvaus

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.
Lyhennetty nimi(OPA)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/05/2021

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • opettajankoulutus
  • luokkahuonevuorovaikutus
  • arviointiosaaminen