Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä - DIGIERKO

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -koulutus on luokan- ja aineenopettajille suunnattu pitkäkestoinen koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Koulutuksessa perehdytään tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin uusimpiin opetus- ja oppimiskäytänteisiin ja kehittämismalleihin sekä digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa, ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntija. Hän ymmärtää digitalisoituvan yhteiskunnan koulun toimintaan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201731/12/2020