OPULL - Opening Universities for Lifelong learning

  • Repo, Saara (Osallistuja)
  • Latva-Karjanmaa, Raija (Osallistuja)
  • Kosunen, Tapio, (Osallistuja)

Kuvaus

Hankkeen kiinnostuksen kohteena on yliopistoon pääsyn mahdollistaminen uusille opiskelijaryhmille ja tätä kautta elinikäisen oppimisen vahvistaminen yliopistoissa. Tutkimuksen keskiössä ovat työn ohessa osa-aikaisesti yliopistossa/avoimessa yliopistossa opiskelevat aikuisopiskelijat (= muut kuin perustutkinto-opiskelijat). Tutkimushankkeessa nimetään eri maiden olemassa olevat hyvät käytännöt (best practices) sekä kerätään empiiristä tutkimusaineistoa kustakin osallistujamaasta. Analyysien ja vertailun pohjalta tuotetaan maakohtaisia kehittämissuosituksia sekä malli eurooppalaisten yliopistojen avoimuuden lisäämiseksi. Hanketta koordinoi Leuphana Universität Lüneburg. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston osallistumista rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Saksan Liittotasavallan opetusministeriö.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm12/10/200930/06/2013

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet