Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Konsortio tutki biotaloutta systeemisen muutoksen näkökulmasta sekä kuinka politiikkaohjaus, kuluttajien arvojen ja ostokäyttäytymisen muutokset, kestävän kehityksen periaatteet sekä yritysten strategiavalinnat vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen. Hankkeen neljä työpakettia kohdistuvat: 1) suurten yhteiskunnallisten haasteiden ja politiikka-ajureiden analyysiin, 2) tutkimukseen kulttuurisesta muutoksesta kuluttajien arvoissa ja käyttäytymisessä, 3) metsäbiotalouden transition analyysiin erityisesti liiketoimintaverkostojen näkökulmasta ja 4) siihen kuinka siirtymää tulevaisuuden metsäbiotalouteen voidaan ennakoida ja kenties ohjata. Suomen näkökulmasta metsäbiotalous on tärkein kohde, mutta sektorirajojen hälvetessä politiikkaohjauksen, kilpailun ja yritysten strategisten valintojen kautta tuloksilla on laajempaakin mielenkiintoa koko (bio)talouden tulevaisuudelle. Erittäin monitieteinen konsortiorakenne on välttämätön edellytys tulevaisuuden kehitysurien tutkimiselle.
AkronyymiORBIT
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201731/12/2020

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 340 606,00 €