Osallisuuden edistäminen työelämää koskevissa ongelmanasetteluissa ja ratkaisumalleissa