Osallisuuden kulttuurin kehittyminen Vironniemen päiväkodissa Kruunuhaassa

 • Venninen, Tuulikki (Projektinjohtaja)

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Tutkimustehtävä ja aineiston kerääminen

  Tutkimustehtävänä on selvittää, miten Vironniemen päiväkodissa on vuosikymmenten saatossa kehitetty lasten, vanhempien ja henkilökunnan osallisuutta tukevaa pedagogiikkaa ja miten osallisuutta tukeva kulttuuri on muotoutunut.
  Tutkimusaineistona käytetään suurimmaksi osaksi Vironniemen päiväkodissa aiemmin dokumentoitua aineistoa (Viesti-lehdet, suunnitelmat, pöytäkirjat, portfoliot jne.). Tämän lisäksi aineistoa kerätään lasten, vanhempien ja henkilökunnan haastattelujen ja toiminnan havainnoinnin muodossa.

  Tutkimuskysymyksiä:
  Miten lasten osallisuutta tukeva pedagogiikka on kehittynyt 1970-luvulta nykypäivään ja miten se vastaa nykyhetken käsitystä lasten osallisuudesta?
  Miten henkilökunnan yhteistyö ja ammatillinen suhtautuminen ovat kehittyneet 1970-luvulta nykypäivään ja miten se vastaa nykyhetken käsitystä työntekijöiden osallisuudesta omassa työssään?
  Miten lasten vanhempien rooli päiväkodissa on muovautunut 1970-luvulta nykypäivään ja miten se vastaa nykyhetken käsitystä kasvatuskumppanuudesta vanhempien ja henkilökunnan välillä?

  Aineiston kerääminen aloitetaan vuoden 2015 alussa ja se päättyy keväällä 2016. Aineisto pilkotaan pienempiin osiin niin, että se on helposti käytettävissä eritasoisissa opinnäytetöissä (esim. viestilehdet / lastenkokoukset /esikoululaisten kuningasvuosi / lentävän maton tekoprosessi).

  Valmistuneita opinnäytetöitä:
  Hämäläinen Anniina (kandidaatin tutkielma): Draamakasvatus ja tuokioiden pedagoginen havainnointi -
  Vironniemen päiväkodin aikuisten kirjaamat havainnot opettaja roolissa- tuokioista
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/08/2016