Pakuri ja metsien erikoissienet - nimisuojan turvin vientiin

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hanke jakautuu toiminnallisesti kahteen eri työpakettiin joiden yhteisenä päämääränä on EU:n alkuperäisnimisuoja hakemuksen valmistelu ja hakuprosessin toteuttaminen ja viestintämateriaalin tuottaminen alkutuottajia ja jalostajien tuotannon tueksi että yrityssynergioita tuottavan brändin ja markkinointistrategian tuottaminen.

Työpaketit eriteltynä:

1. EU:n alkuperänimisuoja hakemuksen valmistelu ja hakuprosessin loppuunsaattaminen (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Pro Pakuri, LUKE).
Tässä työpaketissa valmistellaan kirjallisuuskatsaus (kansallisarkisto) ja määritellään erityispiirteet Pakurin ja tikkateen käyttö- ja tuotantohistoriasta nimisuojahakemuksen tueksi. Työpaketissa työstetään myös varsinainen nimisuojahakemus ja toteutetaan hakuprosessi yhteistyössä Maaseutuviraston vastuuviranomaisten kanssa. Jo valmisteluprosessi itsessään hyödyttää pakurisientä tuotteistavia ja markkinoivia toimijoita, koska systemaattinen pakurin kannalta olennaisten tuotetekijöiden seulonta sparraa hakijaryhmittymää mm. laatukriteeristön luomisessa ja edistää ylipäänsä toimijoiden yhteistyötä.

2. Viestintä ja brändin luominen (Helsingin yliopiston Ruralia-instituuutti ja Pro Pakuri, LUKE).
Tässä työpaketissa tuotetaan koulutus- ja esitemateriaalia sekä alkutuottajille että jalostavalle teollisuudelle Pakurista sekä muista meillä viljeltävistä erikoissienistä. Työpaketissa aloitetaan yrityssynergiointia tuovan markkinointi- ja vientistrategian valmistelu.
Työpaketissa järjestetään 4 kpl alueellisia koulutus- ja infotilaisuuksia, tuotetaan 4 kpl videoita ja 3 kpl tietoesitteitä.

3. Kansainvälisten toimintamallien Benchmarkkaus - Case Japan Reishi Association (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Pro Pakuri, LUKE).
Tässä työpaketissa tutustutaan alan kansainvälisiin toimintamalleihin. Pääasiallisena kohteena Japan Reishi Association, mutta myös Etelä-Korealaisten tuottajajärjestöistä tehdään kartoitus ja heidän toimintammlit kuvataan myös esiselvityksessä/raportissa. Työpaketin tuotoksena syntyy raportti KV-toimintamallista ja analyysi sen soveltuvuudesta Suomalaiseen tuotantoon ja tuotevalvontaan.

5. Hankehallinto (Pro Pakuri)
Hankehallinnoinnista (taloushallinto, resursointi, koordinointi, toimintaraportit yms.) vastaavat hanketoteuttajat toimenpiteiden ja osuuksiensa puitteissa. Hankekoordinaattori kokoaa maksatukseen tarvittavat tiedot ja toimii rahoittajan kanssa yhteystahona. Hankkeelle määritelty ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hankekoordinaattori kutsuu ohjausryhmän kokoon.
Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Ely-keskus
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201701/06/2022