Osittaisen sulamisen prosessit kerrosintruusioiden kontaktivyöhykkeissä

Kuvaus

Kivisulan ja sivukiven vuorovaikutus magmasäiliöissä (kuoren assimilaatio) on kriittinen prosessi magmaattisen systeemin kehityksessä ja taloudellisesti merkittävien jalo- ja perusmetalliesiintymien synnyssä. Vaikka prosessin tärkeys on tiedossa, sen etenemisestä ja fysikaalisista ja kemiallisista seurauksista ei ole yksityiskohtaista tietoa. Tutkimusta on hankaloittanut fysiikkaa (termodynamiikkaa) ja kemiaa yhdistävien laskennallisten mallien puute. Aion tutkia kivisulan ja sivukiven vuorovaikutusta kolmessa merkittävässä intruusiokompleksissa Yhdysvalloissa, Suomessa ja Etelämantereella käyttäen hyväkseni aivan äskettäin kehitettyjä tietokonemalleja, joille voi antaa sekä kemiallisia että fysikaalisia raja-arvoja. Mallien sovellettavuutta tarkastellaan geokemiallisen aineiston ja sivukivien sulatuskokeiden avulla. Näitä erilaisia geotieteiden osa-alueita yhdistävä tutkimus on uutta ja odotan sen tarjoavan merkittävää tietoa suurten magmasäiliöiden ja niihin liittyvien malmiesiintymien synnystä.
AkronyymiPALIN
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2021

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 434 485,00 €

Tieteenalat

  • 119 Muut luonnontieteet
  • geotieteet
  • petrologia