Pinkka - lajintuntemuksen oppimisympäristö

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Pinkka on eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö. Pinkan nimi viittaa nipuiksi koottuihin kuiviin kasvinäytteisiin, joihin perehtymällä kasveista kiinnostuneet ovat perinteisesti opiskelleet lajintuntemusta. Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan. Tietokannasta koostetaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja tai opinto­kokonaisuuksia ­– virtuaalisia näytepinkkoja. Ensisijaisen kohderyhmän perusteella pinkat voi jakaa viiteen ryhmään: ensi sijassa opiskelijoille ja tutkijoille suunnattuihin pinkkoihin, koululaisille ja luontoharrastajille tarkoitettuihin pinkkoihin sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutusta tukeviin pinkkoihin.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15/01/2005 → …

Tieteenalat

  • 118 Biotieteet
  • Biodiversiteetti, kasvitiede, sienitiede, eläintiede, systematiikka, ekologia, eliömaantiede
  • 516 Kasvatustieteet
  • Lajintuntemus, yliopistopedagogiikka, verkko-optus, sulautuva opetus
  • 411 Maatalous ja metsätieteet