Predictive coding in language learning

Kuvaus

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko jo vastasyntyneiden vauvojen tilastollinen oppiminen ja ennakoiva päättelykyky yhteydessä myöhempään kielen kehitykseen. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä kielenoppimisen aivomekanismeista ja lapsen kognitiivisten kykyjen yhteyksistä kielen oppimiseen. Tutkimuksen kauaskantoisempana tavoitteena on kehittää menetelmiä tunnistaa riskitekijöitä, jotka voivat viivästyttää lapsen kielen kehitystä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2018

Rahoitus

  • Unknown funder

Keywords

  • 515 Psykologia
  • kognitiivinen neurotiede
  • kielen kehitys
  • vauvan kehitys