Predictive coding in language learning

Projekti: Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushanke

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko jo vastasyntyneiden vauvojen tilastollinen oppiminen ja ennakoiva päättelykyky yhteydessä myöhempään kielen kehitykseen. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä kielenoppimisen aivomekanismeista ja lapsen kognitiivisten kykyjen yhteyksistä kielen oppimiseen. Tutkimuksen kauaskantoisempana tavoitteena on kehittää menetelmiä tunnistaa riskitekijöitä, jotka voivat viivästyttää lapsen kielen kehitystä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2018

Rahoitus

  • Emil Aaltosen Säätiö: 22 250,00 €
  • Unknown funder

Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • kognitiivinen neurotiede
  • kielen kehitys
  • vauvan kehitys