Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta. Ehdotusta pohjustamaan selvitetään edellykset kansainvälisen huipputason koulutusohjelman rakentamisesta, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet. Lisäksi laaditaan suunnitelma miten yhdistetään ruoka- ja matkailualojen osaaminen ruokamatkailua tukevaksi tutkimus-ja kehittämistoiminnaksi. Hanketta rahoittaa rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR), Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot omarahoituksella.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/202031/12/2021