ELINTARVIKETUOTANNON MURROKSEEN VARAUTUMINEN SUOMESSA

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Yleistajuinen kuvaus

Tausta: Ympäristönmuutos on aikamme megatrendi, joka vaikuttaa kaikkiin toiminnan muotoihin maapallolla. Elintarvikesektori ja erityisesti maatalous ovat keskeisiä toimialoja biodiversiteetin ylläpidon kannalta. Maapallon elinkelpoisesta maapinta-alasta on tällä hetkellä 50 prosenttia maatalouden käytössä. Tästä 50 prosentista 77 prosenttia menee eläinperäiseen ruoantuotantoon, joka kuitenkin tuottaa vain 18 prosenttia globaalisti kulutetuista kaloreista. Muutos kestävämmälle uralle tarkoittaisi huomattavaa murrosta elintarvikejärjestelmän toiminnassa.

Tutkimustehtävä: Hankkeessa tutkitaan, millä tapaa liha- ja maitotuotteiden sekä uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto ja kulutus voisi muuttua aikavälillä 2020-2050 ja mitä tämä tarkoittaisi suomalaisen elintarvikejärjestelmän kannalta.

Toteutus: Hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita tuotannon elinkaarilaskelmien, kuluttajakyselyn sekä asiantuntijapaneelitiedon pohjalta. Elinkaarilaskelmilla selvitetään elintarvikkeiden suorissa ja välillisissä raaka-aine-, energia- ja maankäyttötarpeissa tapahtuvat muutokset korvattaessa kotieläintuotteita uusilla kasvipohjaisilla elintarvikkeilla Suomessa. Kuluttajakysely keskittyy kuluttajien ruokavaliomuutosten valmiuteen ja erilaisiin ohjauskeinoihin sekä uusiin elintarvikkeisiin kytkeytyviin merkityksiin uhkien ja mahdollisuuksien näkökulmista. Lisäksi hankkeessa suoritetaan Delfoi-prosessi, millä kerätään asiantuntijoiden näkemyksiä ruokamurroksen nopeudesta, eri teknologioiden hyväksyttävyydestä, muutoksen sosio-kulttuurisista uhkista ja mahdollisuuksista sekä poliittisista voimista, jota kyseinen muutos aktivoi.

Hankkeen kesto: 2021-2023

Rahoitus: Sitra
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/202130/06/2023