Priimat - Hyvät hankekäytännöt Etelä-Pohjanmaalla

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on etsiä, tunnistaa, analysoida, jalostaa, valtavirtaistaa ja levittää hyviä käytäntöjä ohjelmakauden 2007-2013 eteläpohjalaisista ESR-hankkeista. Hankkeessa järjestetään tapaamisia toimintalinjoittain ja haastatellaan päättyneiden hankkeiden toimijoita. Lisäksi luodaan verkko-oppimisympäristö kohderyhmälle yhteistyössä Länsi-Suomen Helmet -hankkeen kanssa. Tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä sekä jalostaa ja kehittää niitä niin, että hankkeiden hyödyllisimmät helmet, priimat, pääsevät esiin ja hanketoimijoiden työkäytännöt ja -taidot kehittyvät. Oman toiminnan kehittämisen ja verkostojen avulla luodaan pohja myös uusille, innovatiivisille ajatuksille ja hankeideoille. Hankkeiden hyvät käytännöt, ideat ja kehittämistoiveet kootaan pdf-muotoiseksi raportiksi, joka on julkisesti saatavilla hankkeen päätyttyä. Lisäksi luodaan sähköinen työkalupakki Länsi-Suomen Helmet -hankkeen kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201331/12/2013