Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

TUOVA -hankkeen tavoitteena on kehittää Länsi- ja Keski-Suomen alueella valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi painottaen sijoittumista viljelyvyöhykkeille 3 ja 4e. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018 ja pääasiallinen kohderyhmä on pienyrittäjät, erityisesti hankemaakunnissa toimivat maatalousyrittäjät, alalle opiskelevat nuoret ja aikuiset, neuvojat ja muut asiantuntijat, tärkkelysteollisuus ja tärkkelysperunantuottajat, kotimaisen kasviperäisen valkuaisen käyttäjät ja rehuteollisuus sekä muu kasvivalkuaisen parissa toimiva jatkojalostusketju, erityisesti GMO-vapaa ja luomujatkojalostus. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on mukana erityisesti valkuaiskasvimarkkinoiden kehittämisessä (tavoite 1). Muut osiot toteuttavat Luonnonvarakeskus Luke, Perunantutkimuskeskus Petla ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Tavoite 1: Valkuaiskasvimarkkinat toimimaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelyedellytyksiä edistämällä valkuaiskasvimarkkinoiden kehittymistä. Valkuaiskasvimarkkinoiden toimivuutta ja kehitysmahdollisuuksia tutkitaan taloustutkimuksen menetelmillä. Tulosten avulla etsitään keinoja, joilla voidaan edistää ostajan ja myyjän kohtaamista ja markkinaehtoisen tuotannon lisääntymistä. Tavoitteeseen pyritään erilaisilla aktivointi- ja tiedotusmenetelmillä.

Tavoite 2: Proteiinipitoiset sivuvirrat selville. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää alueelle merkittävien proteiinipitoisten sivutuotevirtojen hyödyntämispotentiaalia ja viljelyn kannattavuutta ja erityisesti tärkkelysperunan sivuvirtojen proteiinituotannon mahdollisuuksia ja sen viljelyn kannattavuuden mallintamista.

Tavoite 3: Hankealueen valkuaiskasviviljely uudelle tasolle. TUOVA-hankkeessa viljelykulttuurin muutosta edistetään kehittämällä ratkaisuja valkuaiskasvien viljelyn lisäystä käytännössä rajoittaviin tekijöihin kenttä- ja demokasvustokokeilla sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa. Tavoitteena on valkuaiskasvien viljelyn entistä säännönmukaisempi sisällyttäminen osaksi kasvi- ja kotieläintilojen viljelykiertoa. Samalla voidaan madaltaa viljelijöiden kynnystä siirtyä tavanomaisesta tuotannosta luomuun. Viljelijöiden itsensä saamien ja/tai muualla itse havaittuja hyvien kokemuksien, viestivän neuvonnan (mm. pellonpiennarpäivät, tietoiskutreffit, julkaisut ja some-viestintä) ja kokemusten keräämisen ja jakamisen (opintomatkat, kehittämisryhmätoiminta) kautta pyritään levittämään tietoa laajasti.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201631/12/2018