Promoting food sense through school meals (FOODSENSE)/ Kouluruokailu tukemassa ruokatajun rakentumista (RUOKATAJU)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

The project 'FOODSENSE’ (2020-2022) aims to support students’ food related learning in schools, and investigates opportunities and barriers for change in alliance with school meal services and home economics education.

Kuvaus yleisölle

Hanke 'RUOKATAJU' (2020-2022) tarkastelee ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden ja kotitalousopetuksen kanssa. Projektin empiirinen osuus noudattaa osallistavan toimintatutkimuksen viitekehystä. Aineistonkeruu sisältää laadullisia haastatteluja, moniammatillista suunnittelumateriaalia sekä oppimispäiväkirja-aineistoa yhdestä uusmaalaisesta pilottikoulusta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, joka on keskeisin alan tutkimusta ja opetusta tarjoava instituutio Suomessa. Tutkimus tuottaa välineitä, joita voidaan suoraan hyödyntää ruokatajua tukevan kouluruokailun kehittämiseksi suomalaisissa kouluissa. Ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvä teoreettinen ja käsitteellinen tutkimustyö tuottaa tietoa osallistavasta, käytäntölähtöisestä, kokemuksellisesta ja toiminnallisesta oppimisesta. Hankkeen tutkijana toimii tutkijatohtori Kristiina Janhonen.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (rahoituspäätöksen no. 322598) ja Helsingin yliopisto.
Lyhennetty nimiFOODSENSE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm03/08/2020 → …

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet