Kuvailutulkkauksen prosodiaa

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hanke pyrkii selvittämään, miten prosodisia keinoja käytetään hyväksi kuvailutulkkauspuheessa. Kuvailutulkkaus on kuvien ja muiden visuaalisten elementtien sanallistamista puheen kautta näkövammaisille. Sen tavoitteena on antaa tietoa visuaalisesta maailmasta ja tarjota mahdollisuus visuaalisiin kokemuksiin.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm18/02/2016 → …

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • kuvailutulkkaus
  • prosodia
  • käännöstiede
  • intonaatio
  • diskurssianalyysi