Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on tukea erätalouden liiketoiminnan vahvistumista ja tulevaisuuden toimintamallien rakentamista metsästyksen, vapaa-ajankalastuksen ja suurpetojen kuvaustoiminnan osalta. Hankkeessa tutkitaan erätalouden liiketoiminnan tunnuslukuja ja erätalouden tuottamia taloudellisia arvoja ja vaikutuksia, sekä erätalouden eri toimialojen palveluiden ja tuotteiden arvoketjuja niin tuottajan kuin kuluttajankin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erätalouden toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja asettamat haasteet niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tutkimustulosten lisäksi hankkeessa tuotetaan päätelmät ja niiden pohjalta luodaan rakenne tulevaisuuden toimintamalliksi erätalouden liiketoiminnan kehittämiseksi mahdollisimman kestävällä ja tehokkaalla tavalla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201728/02/2018