Enemmän metsästä - Asiakaslähtöisiä palveluita metsänomistajan päätöksentekoon

Kuvaus

Kansainvälisen hankeen tarkoituksena on kehittää metsätalouden arvoketjua lisäämällä ymmärrystä metsänomistajan päätöksenteosta ja parantamalla tiedonkulkua eri toimijoiden, metsänomistajien, neuvojien ja pk-yritysten välillä.

Tämä toteutetaan:
1) kehittämällä ja soveltamalla palvelukonseptia
2) tarjoamalla uutta tietoa ja taitoja, miten kehitetään liiketoimintaa ja asiakassuhteita
3) huomioimalla sukupuolten väliset erot sekä metsänomistajina että -yrittäjinä ja luoda tälle kohderyhmälle sopivia palveluita.
Hanke edistää innovaatioita sekä kilpailukykyä, mikä on tärkeää metsävarojen tehokkaalle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Rahoittaja: Interreg Bothnia-Atlantica 2014-2020 –ohjelma
Hankkeen koordinaattori: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/07/2021