Puun ja kuoren välissä - varautuminen ilmastomuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tuhohyönteisten tuomat riskit ovat muuttuneet vakavammiksi ja heikentäneet metsiemme terveydentilaa, millä on vaikutus metsätalouteen ja metsien taloudelliseen arvoon. Kirjanpainajan (Ips typographus L.) aiheuttama metsien terveydentilan muutos kohosi vuoden 2010 jälkeen tuulituhojen ja kasvukausien korkeiden lämpösummien vuoksi. Tästä syystä kirjanpainajan kannanvaihtelun ennakointi ja riskien ennustaminen ovat nyt erittäin polttavia metsänterveyden tutkimuksen ja hallinnan kysymyksiä. Esitettävän hankkeen päätavoitteena on kehittää kirjanpainajalle Suomen oloihin soveltuva metsätuhojen ennakointi- ja riskinhallintajärjestelmä. Hankkeessa on kolme, toisiinsa linkittyvää osatavoitetta:
• Kehitetään kannanvaihtelun seurantajärjestelmä, jonka avulla tuotetaan paikkaan sidottuja kannan tiheysestimaatteja. Näihin perustuvat aikaan sidotut populaation levinneisyyden ja metsänterveyden riskimallit.
• Kehitetään satelliittikuviin, digitaalisiin ilmakuviin, lämpökamera- ja hyperspektraalisiin aineistoihin sekä pienoishelikopterin (UAV) käyttöön pohjautuva puustovaurioiden vakavuusasteen luokittelumenetelmä, jonka avulla havaitaan puuston stressitila riittävän varhain.
• Käytetään meteorologisia havaintoja ja sääaineistoja tuottamaan dynaamista tietoa usealle mittakaavatasolle (useita kilometrejä – satoja metrejä) metsänterveyden ennustemalleja varten.
Riskinhallintajärjestelmän avulla voidaan vuosittain mallintaa eri tekijöiden vaikutusta kirjanpainajan leviämisen dynamiikkaan ja puustomenetyksiin sekä ennakoida joukkoesiintymään vaikuttavat riskit. Menetelmästä tullaan kehittämään käytännönläheinen toimintaketju. Kansalaisille kehitettävä ja tietoportaalien kautta vapaasti jaettava palvelutuote edistää maaseudun elinkeinotoimintaa, hyvinvointia sekä metsien tuottoa ilman yllättäviä taloudellisia tappioita tuovia häiriöitä.
Lyhennetty nimiPuun ja kuoren välissä
AkronyymiMONITUHO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201931/12/2022

Rahoitus

  • MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ: 346 000,00 €

Tieteenalat

  • 4112 Metsätiede
  • Kirjanpainaja
  • kolonisaatio
  • kaukokartoitus
  • mallinnus
  • ilmastonmuutos
  • metsänomistaja
  • tuhojen ennakointi