Qualitative study on suitability, untypical prognoses and change in short-term psychotherapy

    Projekti: Tutkimusprojekti

    Projektin yksityiskohdat

    Kuvaus (abstrakti)

    Tutkimuksessa tarkastellaan lyhytpsykoterapiasoveltuvuusennusteen ja havaitun tuloksellisuuden ristiriitaa. Tarkoituksena on saada yhä tarkempaa tietoa psykoterapiapotilaiden psykologisen soveltuvuuden ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä lyhytpsykoterapiassa. Ennusteen vastaisia tuloksia tutkitaan dialogisen sekvenssianalyysin (DSA) menetelmällä, täydentäen tehtyä kvantitatiivista tutkimusta.
    TilaEi alkanut