Rädslans geografi. Mediernas berättelser om våldtäkt i fallet "Hagamannen"

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Forskningsområdet fokuserar på studier av mediernas rapportering kring våldtäkt, och i synnerhet det som benämns serievåldtäkt. Syftet är att kritiskt granska produktionen av lokalt platsbundna berättelser om normalitet och avvikelse när det gäller manlighet och betydelsen för hur det är möjligt att förstå och prata om våldtäkt.

Under åren mellan 1999 och 2006 kunde man följa medias rapportering i ett fall av våldtäkt där våldtäktsmannen fick namnet ”Hagamannen”. Utifrån mediernas beskrivning av händelserna, kan utläsas hur ett mönster av normer och föreställningar växer fram; dessa handlar om manlighet och kvinnlighet, normalitet och avvikelse, svenskhet och klass. Mönstret bildar tillsammans en sorts berättelse om våldtäkt, som i sin tur aktualiserar frågan om vilka röster som kommer till tals och hur dessa formar sättet man kan tala om våldtäkt.

Studieområdets teoretiska och metodologiska utgångspunkter är genusforskning och narrativ forskning och diskursanalys som uppmärksammar berättelsens och språkets makt att forma tankens bilder. Genom minnesarbete och självbiografiskt skrivande tillämpas ett reflexivt vetenskapligt förhållningssätt till ämnet där forskningsprocessen och etiska aspekter är centrala.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200530/09/2007