Uudistuvat elinvoimataajamat UUDET

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen. Tavoitteina on tukea maaseututaajamien uudistumista osana maaseutukuntien elinvoimapolitiikkaa, löytää toimivia ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseen, selkiyttää ja visioida maaseututaajamien roolia digitalisoituvassa palveluympäristössä, löytää keinoja saada uusia toimijoita mukaan eri organisaatioista ja väestöryhmistä ja luoda ylipaikallinen oppiva verkosto ja tuottaa uutta tietoa maaseututaajamien kehittämiseen.

Hanke organisoituu kuuden itäsuomalaisen maaseutukunnan ja kahden yliopiston ylipaikalliseksi, oppivaksi verkostoksi, joka vahvistaa maaseudun paikkaperustaista kehittämiskulttuuria. Ruralia ja Spatia vastaavat oppimisprosessin organisoinnista, suunnittelusta, tiedon keräämisestä, jalostamisesta ja viestimisestä sekä prosessin jatkuvasta arvioinnista. Viestintä on keskeinen osa oppimis- ja toimeenpanosuunnitelmaa, jossa sovitaan tarkemmin mm. yhteistyöstä kuntien ja erityisesti paikallisten medioiden kanssa. Kuntien vastuulla on organisoida ja toteuttaa paikallisesti konkreettiset kokeilut ja muut kehittämistoimet, jotka määritellään kohteiksi yhteisessä oppimis- ja toimeenpanosuunnitelmassa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201731/10/2020