Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa – Tulevaisuusvisio 2020-luvulla

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa on tarkoitus kehittää maaseutuelinkeinoja ja uudistaa elinkeinorakennetta korostaen Etelä-Savon kannalta tärkeän metsätoimialan merkitystä koko aluetaloudelle. Hanke tuottaa Etelä-Savon maaseudulla toimiville metsäsektorin pienyrityksille tulevaisuuden päätöksenteon tueksi uutta tietoa sekä liiketoimintamalleista että alueen metsäenergian tuotantopotentiaalista. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää Etelä-Savon metsäalan tulevaisuudennäkymien vaikutuksia aluetalouden kannalta. Erityisesti on kiinnostavaa vertailla, onko tehokkaampaa korostaa ylimaakunnallista kuitupuun vai maakunnallista energiapuun tuotantoa ja toimitusketjuja Etelä-Savon aluetalouden näkökulmasta. Valinnoilla on välitöntä merkitystä metsätalouden harjoittamisen kannattavuuteen (metsänomistajat), kuljetus- ja koneyrittäjien investointeihin sekä erityisesti alueen kilpailukykyyn. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201530/08/2017