Selvitys Walter ry:n KYTKE-projektista

    Projektin yksityiskohdat

    Kuvaus

    Tämän selvityksen kohteena on ollut Walter ry:n järjestämän Kytke-projektin, ja etenkin sen puitteissa toteutettujen työpajojen, kuvaaminen ja arviointi suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Raportissa esitellään projekti kokonaisuutena pääpainon ollessa kuitenkin Kytke-työpajoissa ja niiden toiminnan tarkastelussa. Vapaasti muotoiluna kysymme: Miten hyvin Walter ry onnistuu Kytke-työpajatoiminnassa vastaamaan toiminalleen asettamaan tavoitteeseen? Tämä tutkimuksellinen painotus tuodaan esiin ter-minologisesti kirjoittamalla yhtäältä Kytke-projektista, toisaalta Kytke-työpajoista tai -työpajatoiminnasta. Walter ry:n toimintaideologian keskeinen tavoite on kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisääminen, ihmisten arvomaailmaan vaikuttaminen ja sen kautta muiden ihmisten kunnioittamisen sekä välittämisen tunteiden ja vastuunottamisen edistäminen. Kytke on yksi Walter ry:n väylistä, jonka avulla edellä mainittuja keskeisiä tavoitteita viedään käytäntöön kouluilla järjestettävien työpajojen kautta. Kytke-työpajojen vetäjinä toimivat suomalaiset monikulttuurisen taustan omaavat urheilijat ja taiteilijat. Joulukuussa 2014 Walter ry:n edustajat ja Koulutuksen arviointikeskuksen tutkijat kävivät keskustelun Kytke-työpajatoimintaa koskevasta selvityksestä ja käsillä oleva arviointiraportti vastaa Arviointikeskuksen projektisuunnitelmassa asetettuun kysymykseen.
    TilaPäättynyt
    Todellinen alku/loppupvm02/02/201516/10/2015