Resurssitehokas vihannestuotanto

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Vihannesviljely on taloudellisesti merkittävä kasvintuotannon haara Suomessa. Viljely on hyvin intensiivistä, ja siinä käytetään usein runsaasti tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia. Tuotannon ta-loudellista kannattavuutta heikentää mm. varastotautien aiheuttama suuri hävikki. Tämän hank-keen päämääränä on lisätä vihannestuotannon resurssitehokkuutta ja viljelijöiden ympäristötietoi-suutta, vähentää viljelyn ympäristöhaittoja sekä parantaa tuotannon kilpailukykyä. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1. ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannesviljelyssä, 2. vihannesmai-den kasvukunto ja 3. sipulin ja porkkanan varastotaudit. Hankkeessa toteutetaan 1.3.2016−28.2.2019 tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja teemapäiviä sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi. Hankkeen toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), HY/Ruralia-instituutti, ProAgriat Länsi-Suomi, Etelä- Suomi ja Pohjois-Savo sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201628/02/2019