Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn: sosio-kognitiivinen analyysi

  • Uro, Risto (Projektinjohtaja)
  • Roitto, Rikard (Osallistuja)
  • Gudme, Anne Katrine (Osallistuja)
  • Kase, Vojtech, (Osallistuja)
  • de Hemmer Gudme, Anne, (Osallistuja)
  • Nikki, Nina (Osallistuja)

Kuvaus

Projekti tutkii varhaiskristillisyyden syntyä näkökulmasta, johon ei tutkimuksessa ole aiemmin kiinnitetty huomiota. Tutkimus selvittää rituaalisten käytäntöjen roolia varhaiskristillisyyden synnyssä. Työssä hyödynnetään perinteisen eksegeettisen metodien lisäksi lähestymistapoja ja teorioita kahdesta eri tutkimussuuntauksesta: rituaalitutkimuksesta ja kognitiivisesta
uskontieteestä.Tutkimus keskittyy ennen muuta tarkastelemaan rituaalisten innovaatioiden merkitystä kristinuskon syntyhistoriassa ja vakiintumisessa itsenäiseksi liikkeeksi. Miten innovaatiot selittävät liikkeen syntyä ja leviämistä? Mikä merkitys uusilla rituaalisilla käytännöillä oli varhaisten kristillisten ryhmien sosiaalisessa organisoitumisessa ja dynamiikassa? Voiko rituaalinäkökulma tarjota uuden perustellun selityksen kristinuskon synnylle?Tutkimus toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä. Mukana on tutkijoita Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201331/08/2017

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 598 942,00 €