Maaseudun ja kaupungin suhteet yhteiskunnallisissa keskusteluissa Suomessa 1860-luvulta nykyaikaan

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä maaseudun ja kaupungin muuttuvista suhteista. Tutkimus tuottaa tietoa maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen edistämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisia maaseutu–kaupunki-keskusteluja ja niiden konteksteja sekä keskusteluissa esiintyneitä sisältökysymyksiä 1860-luvulta nykypäivään. Tutkimuksessa selvitetään myös maaseudun ja kaupungin suhteisiin sisältyneitä jatkuvuuksia ja muutoksia.

Tutkimusaineistona tutkijoilla on käytössään Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen digitoima sanoma- ja aikakauslehtiaineisto Kansalliskirjaston sopimusten perusteella. Koko ilmestymisajaltaan käyttöoikeus on Länsi-Savo ja Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehtiin, jotka ovat saatavilla digitaalisessa muodossa niiden ensimmäisestä ilmestymisestä 2000-luvulle saakka.

Aineiston laajuuden ja digitaalisuuden vuoksi tutkimusmenetelminä yhdistellään kvantitatiivisia tiedonlouhinnan menetelmiä ja kvalitatiivista sisällönanalyysia. Tiedonlouhinnan avulla massiivisesta aineistosta tunnistetaan tehokkaasti teemoja, säännönmukaisuuksia, poikkeamia, tapahtumia, paikkoja ja prosesseja, jotka voidaan linkittää toisiinsa. Tässä tutkimuksessa lähempään tarkasteluun valitaan sellaiset ajanjaksot, jolloin maaseutu–kaupunki-kirjoittelu on syystä tai toisesta lisääntynyt lehtien palstoilla. Kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla selvitetään, mikä yhteiskunnallinen tilanne on saanut keskustelun virinneeksi.

Hanke on tutkimuspilotti Kansalliskirjaston Aviisi-hankkeessa, jonka tavoite on avata 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201531/12/2017

Rahoitus

  • Keskitien Tukisäätiö: 79 999,99 €