Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä (NAPPIS)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimushanke etsii ratkaisuja siihen, miten maaseudun pk-yritykset voivat parhaalla mahdollisella tavalla toimia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Tutkimus keskittyy siihen, miten oppimisympäristöt tukevat nuorten ammatillisia urapolkuja ja ammattitaidon kehittymistä yksilölliset opintopolut huomioiden sekä miten oppimisympäristöjen avulla kyetään tukemaan alueellisten työmarkkinoiden toimintaa ja yritysten uudistumiskykyä. Tämä edellyttää, että maaseutualueilla asuvat nuoret, maaseudulla toimivat pk-yritykset sekä ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset kehittävät yhdessä oppimisympäristöjä.

Erityisenä tutkimuskysymyksenä on, millaisilla toimintamalleilla yrityksissä tapahtuvaa oppimista tulisi kehittää, että se palvelisi mahdollisimman hyvin maaseudun nuorten toiveita ja tarpeita.

Hanke koostuu kolmesta vaiheesta:
1) taustakirjallisuuden läpikäyminen ja vertailuanalyysi,
2) kenttätyö- ja aineistonkeruuvaihe sekä
3) aineiston analyysi, tulosten julkistaminen sekä politiikkasuositusten tekeminen. Tutkimusaineisto kerätään ryhmähaastattelutyöpajoissa, jotka toteutetaan kahdella eri kierroksella kolmessa maakunnassa (Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala). Haastatteluryhmät koostuvat ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista, pk-yritysten edustajista ja oppilaitosten edustajista.

Tutkimushankkeen hyödynsaajia ovat maaseudulla toimivat pk-yritykset, elämänvalintojaan tekevät nuoret, ammatilliset oppilaitokset, maaseutukuntien päättäjät sekä ammatillisen opetuksen linjauksista päättävät tahot.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201830/11/2019