Pyhä ääni ja äänimaisema Fennoskandian muinais- ja nykyperinteessä: akustiset mittaukset, etnografinen tutkimus ja johdatus kulttuuriseen kaikututkimukseen

Projekti: Rahastot ja säätiöt

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Jääkauden muokkaamat geologiset kivi- ja kalliomuodostumat ovat olleet merkityksellisiä Fennoskandian asukkaille kautta aikojen. Historiallisen ajan saamelaiset kunnioittivat kiviä ja kallioita uhrilahjoilla ja viime vuosisatojen suomalaiset tietäjät pitivät kallioita, luolia ja rotkoja henkien asuinpaikkoina. Nykyisin ekoturistit ja perinneuskontojen harjoittajat vierailevat samoilla paikoilla uudistaakseen energiaansa tai saadakseen yhteyden luontoon. Yhteistä näille perinteille ovat äänelliset rituaalit, jotka käsittävät rummutusta, joikaamista, loitsimista, meluamista tai hiljaisuuden kuuntelua. Paikoilla järjestetään myös konsertteja. Tässä projektissa tutkimme Fennoskandian pyhiä kallioita, kiviä ja luolia – historiallisia sekä nykyisiä – akustiikan näkökulmasta. Hypoteesimme mukaan kallioiden kyky heijastaa ääntä on ollut keskeinen pyhien paikkojen muodostumiseen sekä niiden äänirituaaleihin vaikuttanut tekijä. Selvitämme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa (ja Venäjällä) sijaitsevien pyhien paikkojen akustiset ominaisuudet impulssivastemittauksen ja psykoakustisten testien avulla. Jäljitämme paikkoihin liittyviä uskomuksia, rituaalikäytäntöjä ja kokemuksia arkistoista sekä haastattelemalla perinneuskontojen harjoittajia ja konserttivieraita. Lisäksi järjestämme taiteilijoille ja luontomatkailuyrittäjille työpajoja, joissa avataan akustiikkaperintömme tulevaisuuden näkymiä. Projektimme on ensimmäinen tutkimus, jossa Fennoskandian pyhiä ääniperinteitä tarkastellaan niiden oikeassa akustisessa ympäristössä: kaikuvilla kallioilla ja resonoivissa luolissa. Tutkimus tuo uutta tietoa akustiikan läheisestä, historiallisesta yhteydestä musiikkiin, uskomusperinteeseen ja ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen. Projektin tavoitteena on luoda perustukset poikkitieteelliselle kulttuuriselle kaikututkimukselle, jossa ääniheijastuksia tarkastellaan aktiivisina, aistikokemuksia, käsitteitä, käytäntöjä ja ympäristösuhdetta rakentavina ja muokkaavina elementteinä.
Lyhennetty nimiKONE Rainio - Pyhä ääni
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm02/12/202201/12/2027

Rahoitus

  • Koneen Säätiö: 38 200,00 €

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
  • 6162 Kognitiotiede